piątek 17 sierpnia
facebook
A A A odsłuchaj
wersja kontrastowa
migowy
mapa
wersja polska wersja angielska wersja niemiecka wersja rosyjska
logo legionowo herb legionowo bip

WYDARZENIA

► „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"
► „Legionowskie Centrum Integracji Społecznej"
► „Nauczyciel doskonały - jakość podstawą sukcesu”
► „E-biznes szansą rozwoju gospodarczego obszaru LGD "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego"
► „O architekturze w duchu zrównoważonego rozwoju”
► „Promocja walorów turystycznych, krajoznawczych i historycznych obszaru Jeziora Zegrzyńskiego na targach turystycznych w Polsce i zagranicą”
► „Przewodnik turystyczny obszaru Jeziora Zegrzyńskiego”
► „Katalog usług turystycznych obszaru Jeziora Zegrzyńskiego”
► „Organizacja działań turystyczno – kulturalno – ekologicznych związanych z 50-leciem Jeziora Zegrzyńskiego”
► „Eurojakość w urzędzie – szkolenia kadry samorządowej Powiatu Legionowskiego gwarancją sprawnej i rzetelnej obsługi klienta”
► "e-standard w urzędzie czyli nowa jakość usług w administracji publicznej"
► "Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej"
► "Kibicujemy turystom"
► "Powiatowe przedszkole – wspieranie rozwoju dzieci z autyzmem oraz dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i z niepełnosprawnościami sprzężonymi"
► "Świadomy nauczyciel czyli nowoczesna kadra oświatowa w szkołach powiatu legionowskiego"
► „Dobry start w zawodową przyszłość”
► "Legionowskie Forum Dialogu – przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
► „Przebudowa drogi powiatowej nr 1802W w Gminie Serock"