piątek 17 sierpnia
facebook
A A A odsłuchaj
wersja kontrastowa
migowy
mapa
wersja polska wersja angielska wersja niemiecka wersja rosyjska
logo legionowo herb legionowo bip

WYDARZENIA

Powiat Legionowski już od 2001 roku aktywnie zajmuje się promocją i ochroną zdrowia. To zadanie realizowane jest w formie zorganizowanych akcji badań profilaktycznych i edukacyjnych. 

W latach 2001 - 2010, wspólnie z gminami, powiat realizował Samorządowy Program Promocji Zdrowia w zakresie Prewecji Chorób Nowotworowych, Kardiologicznych i Otyłości. Od 2011 roku profilaktyka zdrowotna prowadzona jest w formie Powiatowego Programu Promocji Zdrowia, ktory w 2016 roku przyjął nazwę Powiatowy Program Polityki Zdrowotnej "Zdrowy Powiat". Aktywnie włączamy się również w akcje promujące zdrowie organizowane przez inne instytucje.
 


 

Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z ofertą przygotowaną w ramach 7. edycji Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej „Zdrowy Powiat” na 2017 rok. Zapisy trwają.

 

 

Bezpłatne wykłady

 

 

 

Bezpłatne warsztaty z udzielania pierwszej pomocy


Podziel się życiem - akcje honorowych zbiórek krwi w powiecie legionowskim

 


Zapraszamy do zapoznania się z wydanym przez Powiat Legionowski poradnikiem, w którym znalazły ważne dla pacjentów informacje m.in. o placówkach udzielających świadczeń w ramach NFZ w powiecie oraz o darmowych badaniach oferowanych przez powiat.

 

 


 

 


Programy Profilaktyczne finansowane z NFZ, z których mogą skorzystać mieszkańcy powiatu legionowskiego

Profilaktyka raka szyjki macicy dla ubezpieczonych kobiet w wieku od 25 do 59 lat (przy określaniu wieku brany jest pod uwagę rok urodzenia),  które nie uczestniczyły w programie profilaktyki raka szyjki macicy w ciągu ostatnich 36 miesięcy lub otrzymały pisemne wskazanie do następnego badania za 12 miesięcy

Centrum Medyczne Nieporęt Sp. z o.o., Neporęt, ul. Podleśna 4  |  tel. 22 772 32 13
NZOZ MEDIQ, Legionowo, ul. Piłsudskiego 20  |  tel. 522 774 26 40
Mazowiecki Szpital Onkologiczny, Wieliszew, ul. Kościelna 61  |  tel. 22 766 15 00 wew. 1
NZOZ "Bermed", Wieliszew, ul. Niepodległości 85  |  tel. 22 782 23 85
NZOZ "Legio-Med", legionowo, ul. Husarska 14  |  22 784 51 34
Przychodnia Lekarzy Specjalistów "El-Med", Legionowo, ul. Krasińskiego 70  |  tel. 22 784 57 24
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Legionowo, ul. Zegrzyńska 8   |  tel.  22 381 25 25
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku, ul. Kędzierskich 2  |  tel. 22 782 66 00

Profilaktyka raka piersi dla ubezpieczonych kobiet w wieku 50-69 lat (przy określaniu wieku brany jest pod uwagę rok urodzenia), które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie uczestniczyły w programie

NZOZ MEDIQ, Legionowo, ul. Piłsudskiego 20  |  tel. 522 774 26 40
Mazowiecki Szpital Onkologiczny, Wieliszew, ul. Kościelna 61  |  tel. 22 766 15 00 wew. 1

Program profilaktyki chorób odtytoniowych, w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)
Etap podstawowy :
- poradnictwo antytytoniowe  dla osób powyżej 18 r.ż. palących papierosy
- poradnictwo antytytoniowe z diagnostyką i profilaktyką POChP (z wykonaniem spirometrii)
dla osób pomiędzy 40-65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonywanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POCHP w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie stwierdzono wcześniej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, potwierdzonej badaniem spirometrycznym
Etap specjalistyczny:
dla osób powyżej 18 r.ż. uzależnionych od tytoniu, skierowanych z etapu podstawowego programu lub z oddziału szpitalnego oraz zgłaszających się bez skierowania

NZOZ "Bermed", Wieliszew, ul. Niepodległości 85  |  tel. 22 782 23 85
Przychodnia Lekarzy Specjalistów "El-Med", Legionowo, ul. Krasińskiego 70  |  tel. 22 784 57 24

Program profilaktyki gruźlicy dla osób powyżej 18 r.ż. realizowany jest przez pielęgniarki POZ, w stosunku do osób zadeklarowanych na ich listę, które wcześniej w wywiadzie nie miały rozpoznanej gruźlicy
- Poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Program profilaktyki chorób układu krążenia  dla osób wieku 35, 40, 45, 50 i 55 lat, realizowany jest przez lekarzy POZ, w stosunku do osób zadeklarowanych na ich listę,
u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu

- Poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej