piątek 17 sierpnia
facebook
A A A odsłuchaj
wersja kontrastowa
migowy
mapa
wersja polska wersja angielska wersja niemiecka wersja rosyjska
logo legionowo herb legionowo bip

WYDARZENIA

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów Starostwo Powiatowe w Legionowie wdrożyło
"Standardy Obsługi Klienta". Przestrzeganie ich sprawia, że nasz Urząd będzie dla Państwa miejscem,
w którym spotkacie się z profesjonalną, zaangażowaną i życzliwą obsługą.
Państwa opinia jest dla nas ważną wskazówką, co należy zrobić abyśmy wspólnie z Państwem stworzyli
przyjazny i zarazem profesjonalny Urząd.

                                                                 Pracownicy Starostwa Powiatowego w Legionowie

Jak często odwiedza Pan/Pani starostwo?

Rzadziej niż 1 raz w roku Zazwyczaj 1 raz w roku Kilka razy w ciągu roku

Gmina, w której Pani/Pan mieszka:Prosimy o wskazanie jednostki organizacyjnej, w której była załatwiana Pani/Pana sprawa:

Kancelaria Ogólna
Sekretariat Starosty
Wydział Komunikacji
Wydział Inwestycji Drogownictwa
Wydział Architektury
Wydział Promocji i Spraw Społecznych
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Referat Zarządzania Środowiskiem
Referat Edukacji
Biuro Paszportowe

Prosimy o zaznaczenie, w jakim stopniu zgadza się Pani/Pan z poniższymi twierdzeniami

1. Z łatwością odnajduję istotne informacje na stronie internetowej Starostwa

Zgadzam się Raczej się zgadzam Nie mam zdania Raczej się nie zgadzam Nie zgadzam się

2. Nie miałem problemu z dodzwonieniem się do Starostwa i uzyskaniem rzetelnej informacji w mojej sprawie

Zgadzam się Raczej się zgadzam Nie mam zdania Raczej się nie zgadzam Nie zgadzam się

3. Tablice informacyjne, ogłoszenia, broszury i ulotki są prawidłowo rozmieszczone i aktualne.

Zgadzam się Raczej się zgadzam Nie mam zdania Raczej się nie zgadzam Nie zgadzam się

4. Miejsca, w których oczekuję na załatwienie sprawy i mogę wypełnić dokumenty, są dobrze zorganizowane i wystarczające

Zgadzam się Raczej się zgadzam Nie mam zdania Raczej się nie zgadzam Nie zgadzam się

5. Pracownicy Starostwa o godz. 8.00 są gotowi do obsługi Klienta (włączone komputery, przygotowane pieczątki i inne materiały)

Zgadzam się Raczej się zgadzam Nie mam zdania Raczej się nie zgadzam Nie zgadzam się

6. Pracownicy Starostwa ubrani są odpowiednio do miejsca pracy i noszą identyfikatory.

Zgadzam się Raczej się zgadzam Nie mam zdania Raczej się nie zgadzam Nie zgadzam się

7. Pracownik, który mnie obsługiwał, wykazał się pełnym zaangażowaniem w procesie realizacji mojej sprawy m.in. pomógł mi w wypełnieniu dokumentów, poinformował o terminie załatwienia mojej sprawy.

Zgadzam się Raczej się zgadzam Nie mam zdania Raczej się nie zgadzam Nie zgadzam się

8. Pracownicy Starostwa, aby przyśpieszyć załatwienie mojej sprawy kontaktują się ze mną telefonicznie i poprzez pocztę elektroniczną

Zgadzam się Raczej się zgadzam Nie mam zdania Raczej się nie zgadzam Nie zgadzam się

9. Pracownik Starostwa, który mnie obsługiwał, posiadał niezbędną wiedzę i umiejętności (znał przepisy i potrafił się nimi posługiwać).

Zgadzam się Raczej się zgadzam Nie mam zdania Raczej się nie zgadzam Nie zgadzam się

10. Pracownicy właściwie reagują na przekazywane przeze mnie uwagi, skargi i wnioski, a w przypadku pomyłki przyznają się do błędu i przepraszają.

Zgadzam się Raczej się zgadzam Nie mam zdania Raczej się nie zgadzam Nie zgadzam się

11. Pracownicy Starostwa odnoszą się do mnie z szacunkiem, są życzliwi i pomocni.

Zgadzam się Raczej się zgadzam Nie mam zdania Raczej się nie zgadzam Nie zgadzam się

Dodatkowe uwagi