piątek 17 sierpnia
facebook
A A A odsłuchaj
wersja kontrastowa
migowy
mapa
wersja polska wersja angielska wersja niemiecka wersja rosyjska
logo legionowo herb legionowo bip

WYDARZENIA

Nagrody i wyróżnienia dla uczniów, rodziców i nauczycieli z powiatowych szkół ponadgimnazjalnych zostały wręczone podczas wrześniowej sesji Rady Powiatu w Legionowie (29.09.2011 r.).

Wyróżnieni uczniowie spełnili warunki niezbędne do uzyskania nagrody Starosty Legionowskiego - średnia ocen za rok nauki nie mniejsza niż 4,90, co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania oraz akceptacja rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. 
W towarzystwie rodziców, dla których ufundowane zostały pamiątkowe medale z hasłem „dla Rodziców uczniów na medal”, młodzież odebrała nagrody pieniężne w wysokości 1500 zł z rąk Przewodniczącego Rady Powiatu w Legionowie Szymona Rosiaka, Starosty Legionowskiego Jana Grabca, Wicestarosty Roberta Wróbla i Członka Zarządu Waldemara Jaronia.

Foto
Najlepszy uczeń w powiecie Kamil Fijalski odbiera nagrodę z rąk starosty Jana Grabca


Poniżej publikujemy listę nagrodzonych uczniów na medal (liczby przed nazwiskami oznaczają uzyskaną średnią ocen):

5,33 - Kamil Fijalski - Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie
5,07 - Agnieszka Wardak - Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie
5,07 - Joanna Otowska - Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie
5,00 - Aleksandra Gołębiowska - Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie
5,00 - Przemysław Grochowski - Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie
5,00 - Aneta Rostkowska - Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie
4,95 – Dominika Smolarczyk - Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie
4,95 - Małgorzata Jaworska - Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku
4,93 - Ada Dębska - Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie
4,93 - Marta Kwietniewska - Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie
4,92 - Joanna Kaczmarska - Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie
4,92 - Małgorzata Lewandowska - Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie
4,92 - Patrycja Kościesza - Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie
4,92 - Agata Wiśniewska - Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie
4,92 - Katarzyna Krzyszowska - Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie
4,92 - Katarzyna Skibińska - Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
Starosta Legionowski złożył również gratulacje dyrektorom i wychowawcom uzdolnionych uczniów, którzy poprzez swoją codzienną pracę wychowawczą i dydaktyczną wpierali młodzieży w dążeniu do uczniowskiej perfekcji. 

Pośród wyróżnionych znaleźli się następujący nauczyciele:
- z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie: dyrektor Brygida Wagner-Konstantynowicz, mgr Dorota Stamirowska, mgr Anna Łozińska, mgr Ewa Witkowska, mgr Agata Kaczmarczyk, mgr Małgorzata Okoniewska, mgr Urszula Patriak, mgr Renata Banach, mgr Marzena Rychcik, mgr Renata Dzida – Gardias, mgr Daniel Mirosz, mgr Małgorzata Urbaniak.
- z Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie: dyrektor Wioletta Wuszt, mgr Anna Górnicka. 
- z Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku: dyrektor Lesław Kozań, mgr Grażyna Zaremba
- z Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych – dyrektor Ewa Zielińska – Jemioło, mgr Jadwiga Garbarczyk.

Na wrześniowej sesji odbyła się jeszcze jedna oświatowa uroczystość. Stopień nauczyciela mianowanego, w wyniku zdanego przed Zarządem Powiatu egzaminu, otrzymali następujący nauczyciele:
- z Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Legionowie: mgr Ewa Witkowska
- z Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie: mgr Iwona Zielińska, Katarzyna Przewłocka, Edyta Woźniak-Ryży
- z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Legionowie – mgr Beata Maculewicz.