poniedziałek 11 grudnia
facebook
A A A odsłuchaj
wersja kontrastowa
migowy
mapa
wersja polska wersja angielska wersja niemiecka wersja rosyjska
logo legionowo herb legionowo bip

TELEADRESY

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie udostępniła wstępną informację o wynikach egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w dniach 19 - 21 kwietnia 2017 r. Z tej informacji wynika, że gimnazjaliści uczęszczający do szkół znajdujących się na terenie naszego powiatu znaleźli się w ścisłej czołówce Województwa Mazowieckiego.


Na 42 powiaty i miasta na prawach powiatu nasi gimnazjaliści uzyskali następujące wyniki:
 - 7 miejsce z przedmiotów humanistycznych ze średnim wynikiem procentowym – 63,0 (średnia dla kraju – 59%, dla województwa – 61,8%);
- 7 miejsce z języka polskiego ze średnim wynikiem procentowym – 73,7 (średnia dla kraju – 69%, dla województwa – 72,4%);
- 8 miejsce z matematyki ze średnim wynikiem procentowym – 51,9 (średnia dla kraju – 47%, dla województwa – 50,9%);
- 6 miejsce (ex aequo z powiatem warszawskim zachodnim i otwockim) z przedmiotów przyrodniczych ze średnim wynikiem procentowym – 56,1 (średnia dla kraju – 52%, dla województwa – 54,9%);
- 5 miejsce z języka angielskiego na poziomie podstawowym ze średnim wynikiem procentowym – 76,8 (średnia dla kraju – 67%, dla województwa – 71,1%);
- 5 miejsce z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym ze średnim wynikiem procentowym – 57,8 (średnia dla kraju – 49%, dla województwa – 53,2%).

Z powyższych danych wynika, że nasi gimnazjaliści uzyskali lepsze wyniki od średnich krajowych oraz wojewódzkich. Serdecznie gratulujemy gimnazjalistom i ich nauczycielom. Osiągnięcie tak dobrych wyników na egzaminie na pewno ułatwi wybór dobrej szkoły ponadgimnazjalnej.

 


Uczniowie gimnazjum w PZSO w Legionowie w trakcie egzaminu