poniedziałek 16 lipca
facebook
A A A odsłuchaj
wersja kontrastowa
migowy
mapa
wersja polska wersja angielska wersja niemiecka wersja rosyjska
logo legionowo herb legionowo bip

WYDARZENIA

Koniec roku i początek kolejnego to – tradycyjnie – czas na podsumowania. Również my pokusiliśmy się o przejrzenie wydarzeń 2014 roku i wybraliśmy spośród nich te, które w działalności Powiatu Legionowskiego, wydają się najbardziej istotne, przełomowe, warte zapamiętania.

 

Powstanie PIK
Od 1 stycznia 2014 r. rozpoczęła działalność Powiatowa Instytucja Kultury. Jej podstawowym zadaniem jest prowadzenie biblioteki powiatowej oraz prowadzenie powiatowego  centrum informacji turystycznej. Placówka podejmuje jednak szereg ciekawych inicjatyw kulturalnych, skierowanych do mieszkańców powiatu. Są to m.in. akcje Kino Otwarte, Czytanie w plenerze, Książka na plaży, Strefa letnich gier, Dyskusyjny Klub Książki "Ścieżki". Poza tym organizowane są konkursy i zajęcia dla dzieci.

 

Pomoc Ukrainie
Starostwo Powiatowe koordynowało  akcję przyjazdu dzieci, wraz z opiekunami, z ogarniętej konfliktem Ukrainy do Polski. W sumie nasz powiat gościł 131 osób, które przyjeżdżały do naszego kraju w czterech grupach. W akcję włączyły się na zasadach wolontariatu liczne firmy, instytucje i osoby prywatne. Dzięki ich zaangażowaniu w pomoc nasi goście mieli zapewnioną moc atrakcji, które choć na chwilę pozwoliły im zapomnieć o tym co dzieje się w ich kraju.

 

Szlak Polski Walczącej
Nowy turystyczny szlak pieszo-rowerowy, opracowany, oznakowany i uruchomiony przez Powiat Legionowski. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rybackiego.
Liczący ponad 160 km długości Turystyczny Szlak Patriotyczny „Polski Walczącej” - pierwszy na Mazowszu i jeden z niewielu w kraju tego typu projekt został uroczyście otwarty 9 czerwca. Wędrowcy znajdą na nim 78 miejsc pamięci narodowej. W poznawaniu historii regionu pomaga 50 tablic opisujących najważniejsze miejsca i wydarzenia związane z walką o niepodległość. Dobrą orientację w terenie zapewnia 80 tablic kierunkowych uzupełniających standardowe znakowanie PTTK. Szlak podzielony jest na trasy: czarną, czerwoną i zieloną, natomiast każda z nich składa się z kilkunastokilometrowych odcinków. Projekt jest więc dostosowany do potrzeb i możliwości każdego wędrowca.

 

Powstanie gimnazjum językowego
Przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej w Legionowie od września tego roku. rozpoczęło działalność gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi. Władze powiatu legionowskiego zdecydowały się stworzyć tę placówkę, jako uzupełnienie oferty edukacyjnej na naszym terenie. To zupełnie nowa, dotychczas nieproponowana przez szkolnictwo publiczne w powiecie legionowskim, jakość w kształceniu młodzieży gimnazjalnej. Być może ta forma przyczyni się w przyszłości do tego, że większa liczba młodych ludzi wybierze naukę w szkołach ponadgimnazjalnych w naszym powiecie.

 

Powstanie CIS
W sierpniu br rozpoczęło działalność Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie. To trzecia taka jednostka w kraju utworzona przez powiat. Przez pierwszy rok działalność centrum finansowana jest z unijnej dotacji w ramach projektu "Legionowskie Centrum Integracji Społecznej." 
Centrum powstało dzięki współpracy Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” z Powiatem Legionowskim, Powiatowym Urzędem Pracy i Miejskim Ośrodkiem Pomocy  Społecznej w Legionowie. Jego działania skierowane są do mieszkańców powiatu legionowskiego, którzy mają problemy  z powodu długotrwałego braku pracy, a szczególnie do tych, którzy chcą powrócić na rynek pracy i wyjść z trudnej sytuacji życiowej. Taki efekt ma zostać osiągnięty poprzez kursy, warsztaty spotkania z doradcami zawodowymi oraz integrację społeczną.

 

Miliony na drogi
Modernizacje powiatowych dróg z udziałem zewnętrznych środków trudno już nazwać przełomem czy zaskoczeniem. Piszemy o nich bardziej dlatego, że stały się już dobrą praktyką, stosowaną od dwóch kadencji przez władze powiatu. Pod tym względem rok 2014 był potwierdzeniem obowiązującego trendu. Przebudowaliśmy kolejne kilometry powiatowych arterii, m.in. odcinki ulic Szkolnej, Małołęckiej w Izabelinie oraz Królewskiej i Zwycięstawa w Nieporęcie. Wybudowaliśmy również nowy most na rzece Czarnej w ciągu ul. Brukowej w gminie Nieporęt. Te zadania zostały dofinansowane z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Zawalczyliśmy też o pieniądze z tzw. „schetynówek”, dzięki czemu dokończyliśmy przebudowę ul. Kościelnej w gminie Wieliszew, rozpoczętą w 2013 roku.

 

 

Powiatowy Program Promocji Zdrowia
Powiat Legionowski już od 2001 roku aktywnie zajmuje się promocją i ochroną zdrowia. Z działań tych  bezpłatnie mogą skorzystać mieszkańcy powiatu.
To zadanie realizowane jest w formie akcji badań profilaktycznych i edukacyjnych.
W 2014roku promocja zdrowia objęła:
- program "Nie nowotworom u dzieci" - akcja odbyła się w marcu i czerwcu br.
- program "Dni walki z rakiem piersi" - akcja zakończona w lipcu br. z powodu wyczerpania limitu miejsc.
- program "Zaskoczeni wiekiem" - rekrutacja do programu zakończyła się w czerwcu br., zajęcia w ramach programu będą trwały do końca lipca br.
- program "Pomóż mi latać" - akcja zakończona w sierpniu br. z powodu wyczerpania limitu miejsc.
- program "Szkoła rodzenia".

 

Walka z Janosikiem
Ostatni rok był kolejnym, w którym powiat legionowski prowadził intensywne działania, mające na celu zmianę przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w części dotyczącej mechanizmu wyrównawczego, zwanego popularnie „janosikowym”. A jest się o co bić, ponieważ o roku oddajemy do budżetu państwa całą wypracowaną nadwyżkę operacyjną. W ostatnich latach były to kwoty blisko 8 mln rocznie, co stanowi ponad 10% całego budżetu powiatu. Na szczęście w naszej walce nie jesteśmy  osamotnieni. Wspierają nas powiaty zrzeszone w Koalicjo Powiatów, której starosta legionowski Jan Grabiec jest liderem.
W październiku 2014 r. 11 spośród nich złożyło do Trybunału Konstytucyjnego skargę na „janosikowe”. TK sprawdził ją już pod względem formalnym i połączył wnioski powiatów w jedną sprawę.

 

Szynobus
Rewitalizacja połączenia do Zegrza Południowego to jedni z głównych zadań na przyszłość, jakiego realizacji podjął się powiat. Pierwsze kroki już zostały podjęte. Powiat Legionowski rozwiązał z dniem 15 grudnia umowę z firmą Logis, zarządzającą terenem przy stacji kolejowej w Zegrzu Południowym. Tym samym miejsce na przystanek dla pociągów jest już prawie gotowe. Starosta legionowski wystosował pisma do marszałka województwa mazowieckiego i dyrektora centrum realizacji inwestycji PKP PLK S.A. z propozycjami działań, które są niezbędne w celu przywrócenia kolei do Zegrza.
Starosta Jan Grabiec zwrócił się do PKP z propozycją ujęcia „Rewitalizacji linii kolejowej nr 28 Wieliszew-Zegrze” w planach spółki na najbliższe lata. Zaproponował  marszałkowi wpisanie wspomnianego zadania do Regionalnego Programu Transportowego i ubieganie się o środki na ten cel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Szacunkowy koszt rewitalizacji linii to 15-20 milionów złotych.

 

Szpital
Powiat od lat przekonuje urzędników NFZ, że szpital w powiecie legionowskim jest potrzebny. Po trzech latach  przygotowań, analiz, badania potrzeb medycznych, powiat jest gotowy, by przystąpić do fazy realizacji w tworzeniu szpitala dla mieszkańców powiatu. Przypomnijmy, że w ciągu ostatnich lat powiat przeprowadził konsultacje społeczne odnośnie lokalizacji szpitala, przygotował analizę potrzeb medycznych mieszkańców powiatu, jak również przygotował analizy prawne, dotyczące zorganizowania szpitala we współpracy z inwestorem prywatnym. Na dzień dzisiejszy gotowa jest koncepcja architektoniczna. Przeprowadzony został też dialog techniczny, który ma pomóc w uzyskaniu doradztwa w zakresie najlepszych rozwiązań, jakie zostaną zastosowane przy tworzeniu szpitala.