poniedziałek 16 lipca
facebook
A A A odsłuchaj
wersja kontrastowa
migowy
mapa
wersja polska wersja angielska wersja niemiecka wersja rosyjska
logo legionowo herb legionowo bip

WYDARZENIA

Rada i zarząd powiatu legionowskiego sprzeciwiają się planom budowy wysypiska w Jaskółowie z pominięciem głosu mieszkańców. Na spotkaniu w legionowskim starostwie pojawili się starosta nowodworski i burmistrz Nasielska, którym to stanowisko zostało przedstawione.

 

DSC 0690

Niemal pięćdziesięciohektarowe składowisko odpadów, które miałoby powstać w Jaskółowie, tuż przy granicy naszego powiatu, budzi niepokój mieszkańców i samorządowców. Starosta Robert Wróbel zorganizował spotkanie, którego celem było uzyskanie aktualnych informacji na ten temat.

 

Na zaproszenie starosty w spotkaniu uczestniczyli samorządowcy, eksperci i mieszkańcy. Przypomnijmy, że wcześniej, na wieść o planach budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie (gm. Nasielsk), zarówno zarząd, jak i rada powiatu w Legionowie wyrazili swoje zaniepokojenie i sprzeciw. Miałoby to być jedno z największych, jeśli nie największe, składowisko odpadów w Polsce. Tymczasem nikt nie informował o planach jego utworzenia ani władz, ani mieszkańców powiatu legionowskiego. A najbliższe od planowanego zakładu zabudowania w gminie Serock położone są w odległości zaledwie stu metrów.

Potrzeba informacji

Zaproszenie Roberta Wróbla przyjęli starosta nowodworski, burmistrz gminy Nasielsk oraz przedstawiciele władz gminnych z terenu powiatu legionowskiego i reprezentant mieszkańców gminy Nasielsk sprzeciwiających się budowie wysypiska – Adam Mikucki. W roli eksperta wystąpił dr inż. Piotr Manczarski, Adiunkt w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, od wielu lat naukowo zajmujący się problematyką związaną z gospodarowaniem odpadami. Inwestor na spotkaniu nie pojawił się ani nie przysłał pełnomocnika.

– Cierpimy przede wszystkim na deficyt informacji dotyczących samego przedsięwzięcia. I to jest głównym powodem dzisiejszego spotkania. Chcemy wiedzieć, jakie były przesłanki wydania decyzji środowiskowej dla składowiska, jakie są prawdziwe parametry tego przedsięwzięcia i w jaki sposób będzie oddziaływało na powiat legionowski – otworzył spotkanie starosta Robert Wróbel.

Zbudują czy nie?

Budowa wysypiska w Jaskółowie to skomplikowana sprawa. Spotkanie miało za zadanie usystematyzować informacje na ten temat i określić, na jakim etapie są wszystkie postępowania administracyjne toczące się w tej sprawie. Obecnie, po tym jak Starosta Nowodworski odmówił wydania pozwolenia na budowę, toczy się postępowanie odwoławcze w tej sprawie w urzędzie Wojewody Mazowieckiego. Równolegle Nasielsk rozpoczął prace nad uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, który nie będzie dopuszczał budowy składowisk odpadów ani żadnych instalacji do ich przetwarzania. Wiadomo już także, że przyjęty w Urzędzie Marszałkowskim Projekt Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami nie przewiduje w Jaskółowie budowy instalacji do składowania odpadów komunalnych. Z kolei dr inż. Piotr Manczarski stwierdza: - Opinie geologiczne są niejednoznaczne, ale mówią, że to miejsce nie jest najlepsze dla budowy składowiska odpadów.

– Kwestię wysypiska traktujemy bardzo poważnie i chcemy mieć bieżące informacje na ten temat, także po to, aby dzielić się nimi z mieszkańcami. Rada Powiatu w Legionowie już w kwietniu jasno sprzeciwiła się planom budowy wysypiska bez uwzględnienia głosu mieszkańców. Nie podlega dyskusji, że muszą oni wiedzieć, jakie są zamierzenia co do ich najbliższego otoczenia i mieć szansę na te plany zareagować. Optuję za tym, aby takie spotkania, jak dzisiejsze odbywały się cyklicznie – podsumował spotkanie starosta Robert Wróbel.