sobota 18 sierpnia
facebook
A A A odsłuchaj
wersja kontrastowa
migowy
mapa
wersja polska wersja angielska wersja niemiecka wersja rosyjska
logo legionowo herb legionowo bip

WYDARZENIA

12 czerwca Zarząd Powiatu w Legionowie pozytywnie zaopiniował uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego złożoną przez organizację pozarządową.                                         

                                                                                                    
Stowarzyszenie Kulturalny Serock złożyło ofertę na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą "Rozwój i edukacja przez sztukę (udział w festiwalu teatralnym)". Zgodnie z zapisami wymienionej ustawy publikujemy treść oferty, z która można się zapoznać i w terminie 7 dni od publikacji wnieść do dokumentu swoje uwagi.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego