poniedziałek 16 lipca
facebook
A A A odsłuchaj
wersja kontrastowa
migowy
mapa
wersja polska wersja angielska wersja niemiecka wersja rosyjska
logo legionowo herb legionowo bip

WYDARZENIA

W związku z wystąpieniem poziomu III - Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dyżurny
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że doszło do przekroczenia wartości 80 µg/m3 dla PM10 liczonej jako 8-godzinna średnia krocząca z pomiaru pyłu PM10 w godzinach 6-22 na dwóch stacjach pomiarowych o godz. 9.

Obszar ostrzeżenia 1 stopnia obejmuje całe województwo mazowieckie. Przewidywany czas trwania ostrzeżenia - do 11.04.2018. Obszarami o najwyższych stężeniach jest są drogi o intensywnym ruchu i chodniki przy nich.

 

smog 001

smog 002a

smog 003a