piątek 17 sierpnia
facebook
A A A odsłuchaj
wersja kontrastowa
migowy
mapa
wersja polska wersja angielska wersja niemiecka wersja rosyjska
logo legionowo herb legionowo bip

WYDARZENIA

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę pomocy do prowadzenia zajęć na organizację i przeprowadzenie jednodniowego szkolenia pt.: ”PEP-R – profil psychoedukacyjny” dla 25 nauczycieli.

 

Zapytanie ofertowe 2/2018 - na zakup i dostawę pomocy do prowadzenia zajęć w ramach realizacji projektu pt.: „Pomóż mi zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie

Link do Zapytania ofertowego 2/2018  http://www.bippzsps.powiat-legionowski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=252 

 

Zapytanie ofertowe 3/2018 - na organizację i przeprowadzenie jednodniowego szkolenia pt.: ”PEP-R – profil psychoedukacyjny” dla 25 nauczycieli Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie w ramach realizacji projektu pt. „Pomóż mi zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie”.

Link do Zapytania ofertowego 3/2018 http://www.bippzsps.powiat-legionowski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=253