piątek 17 sierpnia
facebook
A A A odsłuchaj
wersja kontrastowa
migowy
mapa
wersja polska wersja angielska wersja niemiecka wersja rosyjska
logo legionowo herb legionowo bip

WYDARZENIA

Gminne Centrum Kultury w Mrozach zaprasza do udziału w XII Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej „Kulturomaniak 2018”, skierowanym do dzieci, młodzieży i dorosłych. Przegląd z każdym rokiem cieszy się coraz większą popularnością. W ostatnich latach brało w nim udział ponad 2 tysiące uczestników z całego województwa mazowieckiego.                                                                             

Konkurs będzie się składał z 4 kategorii: teatr, śpiew, taniec i plastyka oraz 5 kategorii wiekowych: przedszkola i klasy „0”, szkoły podstawowe kl. I-III, kl. IV-VII, szkoły ponadpodstawowe, dorośli.

4126

fot. designed by Bearfotos - Freepik.com

W celu ułatwienia przygotowań do udziału w Przeglądzie pragniemy przekazać Państwu, jeszcze przed ogłoszeniem regulaminu, który ukaże się niebawem, najważniejsze informacje:

Kategorie śpiew, taniec i teatr:

1. Konkurs w ww. kategoriach prowadzony będzie dwuetapowo.
2. I etap – eliminacje. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie będzie przesłanie nagrania wideo fragmentu samodzielnie wykonanego, zgłoszonego do konkursu utworu, układu tanecznego bądź przedstawienia teatralnego. Zgłoszenia przyjmowane będą do wtorku 10 kwietnia 2018 r.
3. Dopuszczalne są nagrania wyłącznie w formatach mov oraz mp4.
4. Przyjmowane będą nagrania odpowiadające następującym kryteriom:
• nagranie winno być wykonane „na żywo”, bez montażu, czyli utrwalony materiał musi mieć obraz ciągły, bez cięć;
• w kategorii śpiew niedopuszczalna jest ingerencja w materiał dźwiękowy;
• jakość nagrania powinna umożliwiać ocenę Państwa prezentacji;
• nagranie może być sporządzone m.in. smartfonem, aparatem fotograficznym lub kamerą.
5. Nagranie ma stanowić jedynie zapowiedź Państwa występu, w związku z czym maksymalny czas trwania nagrania nie może przekraczać:
• 5 minut – w kategorii teatr;
• 3 minuty – w kategorii śpiew oraz taniec.
6. II etap – do drugiego etapu zaproszeni zostaną uczestnicy wyłonieni w eliminacjach. Wyniki eliminacji zostaną ogłoszone na przełomie kwietnia i maja. Przegląd odbywać się będzie w dniach 14-18 maja 2018 r.
7. Podsumowanie Przeglądu - gala finałowa w dniu 27 maja 2018 r. z udziałem laureatów Przeglądu oraz zaproszonych gości.

Kategoria plastyka:
Obowiązuje formuła jednoetapowa. W tym roku ostatecznym terminem nadsyłania prac konkursowych jest piątek 20 kwietnia 2018 r. Tematem pracy będzie zaprojektowanie plakatu tegorocznego przeglądu Kulturomaniak.

Dodatkowo w kategorii śpiew spośród starszych kategorii wiekowych (szkoły ponadpodstawowe, dorośli) Komisja przyzna nagrodę specjalną: występ 10 czerwca 2018 r. na stadionie w Mrozach razem z gwiazdą Dni Mrozów – zespołem Poparzeni Kawą Trzy.

Regulamin Przeglądu i karty zgłoszenia już wkrótce na stronie www.kulturalnemrozy.pl